Kontaktné informácie

Adresa sídla

JARPO, s. r. o.
Stred 50/30
Považská Bystrica
017 01

IČO: 46156887
DIČ: 2023254134

IČO
IČ DPH
Sme držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001533.

Nájdete nás v priestoroch firmy Miro computers s.r.o
Sládkovičova 573/9
Považská Bystrica
017 01


Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: